Haber Detayı
12 Ekim 2018 - Cuma 08:39 Bu haber 5304 kez okundu
 
ÜTSO, indirim için çağrı yaptı
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO), hükümetin aldığı yüze 10 indirim kampanyasına destek çağrısı yaptı.
EKONOMİ Haberi
ÜTSO, indirim için çağrı yaptı

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ÜTSO) Birleştirilmiş Meslek Grupları Toplantısı Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Oda Başkanı İrfan Akar, odaya üye olan esnaflara yaptığı çağrıda, hükümetin enflasyonla mücadele için başlattığı yüzde 10 indirim kampanyasına destek vermeye davet etti.

-“Katılımlarınızı bekliyoruz”-

Esnaflardan indirim kampanyasına destek beklediklerini ifade eden Akar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanımız, ülkemizde enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.  Bu konuda bizden de destek beklenmekte. Bu kampanyaya firmaların katılmalarını talep ediyoruz, katılan firmaları bakanlığımıza bildireceğiz.” dedi.

Başkan Akar’ın ardından ÜTSO Genel Sekreteri Aydın Ekmekçi, haksız fiyat artışlarının denetlenmesi, fiyat etiketinde “Yerli Üretim” logosu kullanımı ve ekmek fiyatlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamalarına ilişkin bilgiler verdi.

-Haksız fiyat artışlarının denetlenmesi-

Haksız fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“8 Ekim 2018 tarihi itibariyle 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz kanalıyla, 3 bin 974 firmada toplam 69 bin 200 ürün denetlenmiştir. Döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı iddiasıyla fiyatlarını artıran işletmelere karşı tüketicilerimizin korunması ve aynı zamanda haksız rekabet karşısında işletmelerimizin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak ‘Bu itibarla girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.’ şeklinde bir bent eklendi.

Bu düzenlemenin hedefi, hiçbir şekilde serbest piyasa sisteminin işleyişine müdahale etmek değildir. Düzenlemenin asıl amacı, hem haksız fiyat artışları ile mağdur edilen tüketicilerin, hem de haksız rekabet karşısında dürüst ticaret prensiplerine bağlı olarak faaliyet gösteren işletmelerin korunmasıdır. Bu kapsamda 8.10.2018 tarihi itibariyle 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz kanalıyla, 3 bin 974 firmada toplam 69 bin 200 ürün denetlenmiştir. Diğer taraftan, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen re’sen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edilmiş olup denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.”

-Fiyat etiketinde “Yerli Üretim” logosu kullanımı-

Fiyat etiketinde “Yerli Üretim” logosu kullanımına ilişkin açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Resmi Gazete’de yayımlanarak 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere “malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih” ile “üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret” hususları eklenmiştir. Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “YERLİ ÜRETİM” logosu Bakanlığımızca hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Yerli üretim logosunun mevzuata uygun olarak kullanılmasında malın üretim yerinin tespiti büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda “YERLİ ÜRETİM” logosunun perakende satışa konu hangi malların etiketleri üzerine yerleştirileceği hususu ile logonun kullanımına ilişkin usul ve esaslar yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir. Buna göre perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan malların etiket ve fiyat listelerinde “YERLİ ÜRETİM” logosu kullanmaları zorunlu tutulmaktadır. Düzenlemeyle Sanayi Sicil Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen malların, Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile Gümrük Kanunu’nun 18’inci maddesinde sayılan ürünlerden (sanayi, gıda ve tarımsal ürünler, ile madenler vb.) Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların  “YERLİ ÜRETİM” sayılacağı kabul edilmiştir. Bu doğrultuda yurt dışından ithal edilen ve Türkiye’de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünler yerli üretim olarak kabul edilmeyecektir. Örneğin Rusya’dan ithal edilen pirincin Türkiye’de sadece ambalajlanarak satışa sunulmasının yerli üretim sayılmayacağı değerlendirilmiştir.

Ayrıca, sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten üreticilerin de yerli sayılacağı göz önünde bulundurularak Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların yerli üretim sayılması gerektiği değerlendirilmiştir. Diğer taraftan “YERLİ ÜRETİM” kavramı ile “YERLİ MALI” kavramları farklı olup birbirlerinin yerine kullanılmamaktadır. Zira sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere Bakanlığımızın https://tuketici.ticaret.gov.tr/adresinden ulaşılabilmesi mümkündür.”

-Ekmek fiyatları-

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son olarak ekmek fiyatları ele alındı. Açıklamada ekmek fiyatlarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Son zamanlarda yerel ve ulusal basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler ve açıklamalar hakkında doğru bilgilendirmenin yapılması gerekli görülmüştür. Ekmek fiyatları, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girmektedir. Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur. Dolayısıyla, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan heyet/komisyon ile Bakanlığımız görüşünün alınması gerekmekte, ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığımız görüşü alınmadan tarife belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımızca 28/09/2018 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelikle, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üreticiye birim miktar başına tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden daha az ödeme yapılamayacağı düzenlenmiş ve halihazırda 28/09/2018 itibarıyla mevcut tarifede değişiklik yapılmaksızın üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış bulunmaktadır. Ekmek üreticilerine yönelik yapılan maliyet azaltıcı bu tedbire rağmen halkın temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarının speküle edilerek artırılmasına dair haksız ve yetkisiz girişimler müşahede edilmektedir. Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir. Bu itibarla, ilgili hükümlerde belirtilen süreçlere riayet edilmeden veya Bakanlığımız görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifeleri hükümsüz olup, bunlar ve belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: (Ünye Kent) - Ünye Kent Editör:
Etiketler: ÜTSO,, indirim, için, çağrı, yaptı,
Yorumlar
Haber Yazılımı